NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Ulica dr Svetislava Kasapinovića

Lokal 2 – 168.88m2

Lokal 2 – 168.88m2

Lokal 1 – 93.75m2

Lokal 1 – 93.75m2

Stan 01 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 01 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 06 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 06 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 05 – 40.50m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 05 – 40.50m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 03 – 40.09m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 03 – 40.09m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 02 – 86.47m2

Stan 02 – 86.47m2

Stan 13 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 09 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 09 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 08 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 08 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 07 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 07 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – 35.04m2

Stan 15 – 35.04m2

Stan 16 – 37.27m2

Stan 16 – 37.27m2

Stan 17 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 – 58.76m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 – 58.76m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – 88.10m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – 88.10m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 – 44.17m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 – 44.17m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 – 40.34m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 – 40.34m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 – 37.64m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 – 37.64m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 – 43.58m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 – 43.58m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 – 86.65m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 – 86.65m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 – 43.30m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 – 43.30m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 40 – 35.22m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 40 – 35.22m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 – 71.50m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 – 71.50m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 – 40.12m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – 42.95m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – 43.88m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 37.27m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – 35.04m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – 43.13m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 04 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 04 – 43.33m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om