NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Na lokaciji ulica Subotička br.102

Stan 40 – dvosoban, 43,35m2 – cena 2.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 40 – dvosoban, 43,35m2 – cena 2.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 2 – 752,41m2

Lokal 2 – 752,41m2

Lokal 1 – 245,25m2

Lokal 1 – 245,25m2

Stan 20 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – dvosoban, 33,90m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – dvosoban, 33,90m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – dvosoban, 35,02m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – dvosoban, 35,02m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – dvosoban, 34,99m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – dvosoban, 34,99m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – dvosoban, 34,99m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – dvosoban, 34,99m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – dvosoban, 41,09m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – dvosoban, 41,09m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – dvosoban, 32,23m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – dvosoban, 32,23m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvoiposoban, 52,78m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvoiposoban, 52,78m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 34,61m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 34,61m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 34,58m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 34,58m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – dvosoban, 34,54m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – dvosoban, 34,54m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – garsonjera, 27,87m2

Stan 11 – garsonjera, 27,87m2

Stan 12 – dvosoban, 43,15m2

Stan 12 – dvosoban, 43,15m2

Stan 13 – dvosoban, 42,75m2

Stan 13 – dvosoban, 42,75m2

Stan 14 – dvosoban, 42,68m2

Stan 14 – dvosoban, 42,68m2

Stan 15 – trosoban, 63,16m2

Stan 15 – trosoban, 63,16m2

Stan 16 – dvosoban, 38,32m2

Stan 16 – dvosoban, 38,32m2

Stan 17- trosoban, 66,10m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17- trosoban, 66,10m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – dvosoban, 43,33m2

Stan 18 – dvosoban, 43,33m2

Stan 19 – dvosoban, 43,49m2

Stan 19 – dvosoban, 43,49m2

Stan 21 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – dvosoban, 37,96m2

Stan 22 – dvosoban, 37,96m2

Stan 23 – dvosoban, 44,08m2

Stan 23 – dvosoban, 44,08m2

Stan 24 – dvosoban, 46,23m2

Stan 24 – dvosoban, 46,23m2

Stan 25 – jednoiposoban, 37,77m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – jednoiposoban, 37,77m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – jednoiposoban, 45,45m2 – kontakt telefon 064/80-89-784

Stan 26 – jednoiposoban, 45,45m2 – kontakt telefon 064/80-89-784

Stan 27 -dvoiposoban, 57,90m2

Stan 27 -dvoiposoban, 57,90m2

Stan 28 – garsonjera, 28,04m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 – garsonjera, 28,04m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 – dvosoban, 43,67m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 – dvosoban, 43,67m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – trosoban, 63,16m2 – cena 1.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – trosoban, 63,16m2 – cena 1.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 – dvosoban, 38,32m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 – dvosoban, 38,32m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 – trosoban, 66,10m2 – cena 1.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 – trosoban, 66,10m2 – cena 1.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 – dvosoban, 43,52m2 – cena 2.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 – dvosoban, 43,52m2 – cena 2.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 – dvosoban, 43,71m2 – cena 2.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 – dvosoban, 43,71m2 – cena 2.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 – dvosoban, 38,66m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 – dvosoban, 38,66m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 54 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 54 – dvosoban, 39,50m2 – cena 1.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 – dvosoban, 45,49m2 – cena 1.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 – dvosoban, 45,49m2 – cena 1.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 42 – jednoiposoban, 37,77m2 – cena 1.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 42 – jednoiposoban, 37,77m2 – cena 1.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 43 – jednoiposoban, 44,16m2 – cena 2.150,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 43 – jednoiposoban, 44,16m2 – cena 2.150,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 44 – dvoiposoban, 57,90m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 44 – dvoiposoban, 57,90m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 45 – garsonjera, 28,04m2 – cena 1.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 45 – garsonjera, 28,04m2 – cena 1.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 46 – dvosoban, 43,67m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 46 – dvosoban, 43,67m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 47 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 47 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 48 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 48 – dvosoban, 43,45m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 49 – trosoban, 62,44m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 49 – trosoban, 62,44m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 50 – dvosoban, 38,11m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 50 – dvosoban, 38,11m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 51 – trosoban, 65,16m2 – cena 2.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 51 – trosoban, 65,16m2 – cena 2.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 52 – dvosoban, 43,52m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 52 – dvosoban, 43,52m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 53 – dvosoban, 43,71m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 53 – dvosoban, 43,71m2 – cena 1.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 55 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 55 – dvosoban, 39,19m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 56 – dvosoban, 38,66m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 56 – dvosoban, 38,66m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 57 – jednoiposoban, 43,07m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 57 – jednoiposoban, 43,07m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 58 – dvosoban, 45,84m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 58 – dvosoban, 45,84m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 59 – jednoiposoban, 37,44m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 59 – jednoiposoban, 37,44m2 – cena 1.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 60 – jednoiposoban, 45,22m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 60 – jednoiposoban, 45,22m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 61 – dvosoban, 57,90m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 61 – dvosoban, 57,90m2 – cena 1.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om