NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Stan 27 – 88,09m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 – 88,09m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – 40,85m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – 40,85m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – 89,02m2 – cena 1.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – 89,02m2 – cena 1.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 53,60m2 – cena 1.250,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 53,60m2 – cena 1.250,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – 55,96m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 23 – 55,96m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 22 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 53,60m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 53,60m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 56,44m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 56,44m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – 56,44m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 14 – 56,44m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 13 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – 56,44m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – 56,44m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – 41,41m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – 26,95m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – 26,87m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – 56,51m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – 56,51m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – 59,67m2 – cena 1.250,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – 59,67m2 – cena 1.250,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – 27,60m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – 27,60m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – 26,98m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – 26,98m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 01 – 129,71m2 – cena 950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 01 – 129,71m2 – cena 950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om