NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Na lokaciji Miše Dimitrijevića broj 53

Lokal 1 – 147,67m2

Lokal 1 – 147,67m2

Lokal 2 – 145,98m2

Lokal 2 – 145,98m2

Lokal 3 – 334,49m2

Lokal 3 – 334,49m2

Lokal 4 – 351,29m2

Lokal 4 – 351,29m2

Stan 1 – dvosoban, 37,53m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – dvosoban, 37,53m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – dvosoban, 38,19m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – dvosoban, 38,19m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – trosoban, 63,77m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – trosoban, 63,77m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – dvosoban, 36,92m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – dvosoban, 36,92m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – dvosoban, 40,11m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – dvosoban, 40,11m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – dvosoban, 43,60m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – dvosoban, 43,60m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvosoban, 46,31m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvosoban, 46,31m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 37,53m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 37,53m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – dvosoban, 38,19m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – dvosoban, 38,19m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – trosoban, 63,77m2

Stan 11 – trosoban, 63,77m2

Stan 12 – dvosoban, 36,92m2

Stan 12 – dvosoban, 36,92m2

Stan 13 – dvosoban, 40,11m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – dvosoban, 40,11m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – dvosoban, 43,60m2

Stan 14 – dvosoban, 43,60m2

Stan 15 – dvosoban, 46,31m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – dvosoban, 46,31m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – dvoiposoban, 67,34m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – dvoiposoban, 67,34m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – dvoiposoban, 60,40m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – dvoiposoban, 60,40m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – trosoban, 63,84m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – trosoban, 63,84m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – dvosoban, 36,93m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – dvosoban, 36,93m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – četvorosoban, 88,79m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – četvorosoban, 88,79m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – jednoiposoban, 43,46m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – jednoiposoban, 43,46m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – troiposoban, 84,36m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – troiposoban, 84,36m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – dvosoban, 40,37m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – četvorosoban, 127,34m2  – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – četvorosoban, 127,34m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – jednoiposoban, 32,20m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – jednoiposoban, 32,20m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – jednoiposoban, 27,90m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – jednoiposoban, 27,90m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – trosoban, 68,27m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – trosoban, 68,27m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – jednoiposoban, 40,55m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – jednoiposoban, 40,55m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – jednoiposoban, 43,09m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – jednoiposoban, 43,09m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – garsonjera, 28,71m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – garsonjera, 28,71m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvosoban, 46,94m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – dvosoban, 46,94m2 – cena 2.950,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 43,86m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – dvosoban, 43,86m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 36,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – dvosoban, 36,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – trosoban, 63,08m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – trosoban, 63,08m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – garsonjera, 27,23m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – garsonjera, 27,23m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – dvosoban, 49,12m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – dvosoban, 49,12m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – dvosoban, 65,51m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – dvosoban, 65,51m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – dvosoban, 43,76m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – dvosoban, 43,76m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – dvosoban, 46,94m2 – cena 3.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – dvosoban, 46,94m2 – cena 3.050,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – dvosoban, 43,86m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – dvosoban, 43,86m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – dvosoban, 36,94m2

Stan 17 – dvosoban, 36,94m2

Stan 18 – trosoban, 63,08m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – trosoban, 63,08m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – garsonjera, 27,23m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – garsonjera, 27,23m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – dvosoban, 49,12m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – dvosoban, 49,12m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – dvosoban, 65,51m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – dvosoban, 65,51m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – dvosoban, 43,76m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – dvosoban, 43,76m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – troiposoban, 124,37m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – troiposoban, 124,37m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – četvorosoban, 77,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – četvorosoban, 77,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – jednoiposoban, 37,01m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 – jednoiposoban, 37,01m2 – cena 3.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – jednoiposoban, 42,33m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 – jednoiposoban, 42,33m2 – cena 3.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 – dvosoban, 36,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 – dvosoban, 36,94m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 – četvorosoban, 85,23m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 – četvorosoban, 85,23m2 – cena 2.900,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 – četvorosoban, 131,89m2

Stan 29 – četvorosoban, 131,89m2

Stan 30 – dvosoban, 49,04m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 – dvosoban, 49,04m2 – cena 2.850,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – dvoiposoban, 61,64m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 – dvoiposoban, 61,64m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – troiposoban, 88,4m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 – troiposoban, 88,4m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om