NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Ulica Janka Čmelika 11

Stan 20 – 25.32m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 25.32m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 69.52m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 69.52m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 27.39m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 27.39m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 144.05m2

Stan 17 – 144.05m2

Stan 16 – 45.55m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – 45.55m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – 73.04m2

Stan 15 – 73.04m2

Stan 14 – 25.32m2

Stan 14 – 25.32m2

Stan 13 – 69.52m2

Stan 13 – 69.52m2

Stan 12 – 26.15m2

Stan 12 – 26.15m2

Stan 11 – 44.07m2

Stan 11 – 44.07m2

Stan 10 – 36.63m2

Stan 10 – 36.63m2

Stan 09 – 25.32m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 09 – 25.32m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 08 – 70.80m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 08 – 70.80m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om i parking mestom

Stan 07 – 26.15m2

Stan 07 – 26.15m2

Stan 06 – 44.07m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 06 – 44.07m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 05 – 36.63m2

Stan 05 – 36.63m2

Stan 04 – 31.99m2

Stan 04 – 31.99m2

Stan 03 – 44.39m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 03 – 44.39m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 02 – 26.15m2

Stan 02 – 26.15m2

Stan 01 – 41.73m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 01 – 41.73m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 1 – 121.28m2

Lokal 1 – 121.28m2

Garaža 6 – 18.53m2

Garaža 6 – 18.53m2

Garaža 5 – 18.62m2

Garaža 5 – 18.62m2

Garaža 4 – 18.62m2

Garaža 4 – 18.62m2

Garaža 3 – 18.53m2

Garaža 3 – 18.53m2

Garaža 2 – 25.39m2

Garaža 2 – 25.39m2

Garaža 1 – 25.29m2

Garaža 1 – 25.29m2