Stanovi na prodaju

Na lokaciji Laze Lazarevića b.b. – Lamela 2, prodaja stanova Novi Sad

Stan 1, dvosoban, 37,76m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1, dvosoban, 37,76m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, garsonjera, 25,35m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, garsonjera, 25,35m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3, dvosoban, 33,90m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3, dvosoban, 33,90m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4, dvosoban, 42,29m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4, dvosoban, 42,29m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9, trosoban, 55,73m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9, trosoban, 55,73m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15, trosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15, trosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20, dvosoban, 37.98m2

Stan 20, dvosoban, 37.98m2

Stan 21, dvosoban, 55.72m2

Stan 21, dvosoban, 55.72m2

Stan 22, garsonjera, 25.77m2

Stan 22, garsonjera, 25.77m2

Stan 23, garsonjera, 25,92m2

Stan 23, garsonjera, 25,92m2

Stan 24, dvosoban, 42.94m2

Stan 24, dvosoban, 42.94m2

Stan 25, garsonjera, 26.12m2

Stan 25, garsonjera, 26.12m2

Stan 26, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27, dvosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27, dvosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33, četvorosoban, 145,22m2

Stan 33, četvorosoban, 145,22m2

Stan  34, garsonjera, 25,91m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34, garsonjera, 25,91m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35, dvosoban, 56,70m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35, dvosoban, 56,70m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om