Stanovi na prodaju

Na lokaciji Laze Lazarevića b.b. – Lamela 2, prodaja stanova Novi Sad

Stan 1, dvosoban, 37,76m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1, dvosoban, 37,76m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, garsonjera, 25,35m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, garsonjera, 25,35m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3, dvosoban, 33,90m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3, dvosoban, 33,90m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4, dvosoban, 42,29m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4, dvosoban, 42,29m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9, trosoban, 55,73m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9, trosoban, 55,73m2 – cena 2.500,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15, trosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15, trosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20, dvosoban, 37.98m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20, dvosoban, 37.98m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21, dvosoban, 55.72m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21, dvosoban, 55.72m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22, garsonjera, 25.77m2

Stan 22, garsonjera, 25.77m2

Stan 23, garsonjera, 25,92m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23, garsonjera, 25,92m2 – cena 2.800,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24, dvosoban, 42.94m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24, dvosoban, 42.94m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25, garsonjera, 26.12m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25, garsonjera, 26.12m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27, dvosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27, dvosoban, 55,73m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28, garsonjera, 25,75m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29, garsonjera, 25,86m2 – cena 2.750,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30, dvosoban, 42,98m2 – cena 2.600,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31, garsonjera, 26,10m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32, dvosoban, 38,04m2 – cena 2.650,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33, četvorosoban, 145,22m2

Stan 33, četvorosoban, 145,22m2

Stan  34, garsonjera, 25,91m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34, garsonjera, 25,91m2 – cena 2.700,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35, dvosoban, 56,70m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35, dvosoban, 56,70m2 – cena 2.550,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om