NOVI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Kopernikova ulica br. 30

Garaža 6 – 17,48m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 6 – 17,48m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 5 – 17,29m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 5 – 17,29m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 4 – 17,29m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 4 – 17,29m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 3 – 17,48m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Garaža 3 – 17,48m2 – cena 15.000,00-EURA sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 90,69m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 – 90,69m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – 83,27m2 – cena 1.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 – 83,27m2 – cena 1.000,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 – 27,55m2

Stan 22 – 27,55m2

Stan 21 – 40,25m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 – 40,25m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 26,33m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 – 26,33m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 65,12m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 – 65,12m2 – cena 1.100,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 41,24m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 – 41,24m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 41,24m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 – 41,24m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 – 42,86m2

Stan 16 – 42,86m2

Stan 15 – 32,36m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 – 32,36m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 – 41,83m2

Stan 14 – 41,83m2

Stan 13 – 28,84m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 – 28,84m2 – cena 1.450,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 – 41,36m2

Stan 12 – 41,36m2

Stan 11 – 41,36m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 – 41,36m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 42,83m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 – 42,83m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 – 32,36m2

Stan 9 – 32,36m2

Stan 8 – 42,57m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 – 42,57m2 – cena 1.350,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 – 26,16m2

Stan 7 – 26,16m2

Stan 6 – 43,78m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 – 43,78m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 – 41,36m2

Stan 5 – 41,36m2

Stan 4 – 32,63m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 – 32,63m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – 24,24m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 – 24,24m2 – cena 1.400,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – 34,78m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 – 34,78m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – 45,52m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 – 45,52m2 – cena 1.300,00-EURA/m2 sa uračunatim PDV-om